pátek 20. září 2013

Jak najít ideálního partnera podle MBTI?

Přestože se zdroje zabývající se problematikou 16 typů osobnosti často neshodují v odpovědi na otázku, který typ se ideálně hodí k tomu našemu, rozhodl jsem se zde vycházet ze zdrojů, které tvrdí, že se k nám hodí takový partner, který se liší ve třech písmenkách, ale v tom jednom (konkrétně v tom druhém v pořadí) se s ním shodujeme.

Například INTJ a ENFP.

Nicméně, jinde se můžeme dočíst i to, že k INTJ se může hodit ESFJ. Nebo taky ENTP. A konec konců i INFJ. Zkrátka a dobře, není to nic absolutního a ve vztazích jde o víc, než jen o soulad typologií osobností. Takže pokud vám to vyjde např. s vaší manželkou jinak, než jak tady uvádím, není to důvod k rozvodu :-).

V čem vám ale porozumění MBTI může ve vztahu pomoci?

Pokud se s touto typologií seznámíte podrobněji, začnete vidět spoustu souvislostí. Např., proč od svého partnera očekáváte něco, ale on vám to není schopen dát. Proč naopak on zase něco požaduje od vás, ale pro vás to prostě není přirozené. Podrobněji se problematice vztahů dle MBTI věnuje i kniha Milana Čakrta - Typologie osobnosti.

Kdo se k sobě ideálně hodí?
Proč tomu tak je?

Druhé písmenko určuje to, jakým způsobem vnímáme svět. Zda pomocí intuice (N) nebo smyslů (S). Zda jsme zaměřeni na budoucnost nebo na přítomný okamžik. Zda nás zajímají obecné souvislosti nebo konkrétní detaily. A výhodou toho, že jeden je extrovert a druhý introvert, je to, že u jednoho je toto vnímání zaměřeno vnějškově a u druhého vnitřně. Více o kognitivních funkcích se můžete dozvědět zde.

Život extroverta s introvertem a naopak nemusí být nic jednoduchého, nicméně mohou se také vzájemně dobře doplňovat. Extrovert (E) získá někoho, kdo mu bude rád a skutečně naslouchat, aniž by ho neustále přerušoval. Introvert (I) získá někoho, kdo ho vytáhne do společnosti.

Stejně tak cítící (F) typ získá někoho, kdo bude zaměřen na myšlení, rozum a objektivní fakta. Myslící (T) typ zase někoho, kdo ho může naučit lépe vyjadřovat své pocity. A nakonec usuzující (J) typ může získat někoho, s kým zažije spontánnost a vnímající (P) zase někoho, kdo vnese řád a systém do jeho života.

Co se píše jinde?

Jak už jsem psal výše, jsou zdroje, které s tímto nesouhlasí. Napřílad na webu Můj typ nalezneme tabulku, která dynamiku jednotlivých typů bere odlišně (např., že k INTJ se nejvíce hodí ESFJ). Podobně i některé anglické zdroje uvádějí, že k INTJ se např. může hodit i ENTP.

V praxi žijí různé typy osobnosti s odlišnými typy a patrně funguje mnohé. Nicméně, až si zjistíte svůj typ i ten, který se k vám hodí, můžete si přečíst popis jejich typu, podívat se na YouTube a vyhledat si lidi, kteří tomu odpovídají nebo si najít celebrity a podívat se na interview s nimi

V diskuzi se pak můžete podělit o své zkušenosti.