středa 21. srpna 2013

MBTI skupiny na Facebooku

Rádi byste diskutovali o společných věcech, problémech a zajímavostech vašeho typu s lidmi z celého světa? Každý typ má na Facebooku svou globální skupinu. Přidejte se do té své.

Racionálové:
INTJ
INTP
ENTP
ENTJ

Idealisté:
INFJ
INFP
ENFP
ENFJ

Hráči:
ISTP
ISFP
ESFP
ESTP

Strážci:
ISTJ
ISFJ
ESFJ
ESTJ

Vypovídá o jednotlivých typech něco i to, které skupiny jsou otevřené a uzavřené a kolik mají členů? Nebo i o tom, kolik jich vlastně v populaci je a které typy žijou MBTI nejvíce?