středa 21. srpna 2013

Co je to MBTI?Typologie osobnosti, kterou rozvíjel už Carl Jung, velkou práci si s ní daly i autorky Meyersová a Briggsová a byla rozvíjena i dalšími autory. Ve škole se nám o ní většinou jenom zmíní. Zatímco v zámoří s ní pracuje spousta firem, u nás se dostává do popředí zájmu až v posledních letech.

Typologie (přesněji řečeno indikátor) MBTI (Meyers Briggs Typology Indentificator) pracuje s 16 typy osobnosti. Jakmile si uděláme test, vyjdou nám 4 písmenka, která určují náš typ. Jsme buď extroverty (E) nebo introverty (I). Máme buď intuitivní (N) nebo smyslové (S) vnímání. Usuzujeme myšlením (T) nebo cítěním (F). A celkově u nás převládá buď vnímání (P) nebo usuzování (J).

To o nás vypovídá několik věcí. Raději trávíme svůj čas o samotě a tam dobíjíme baterky (I), nebo nás naopak dobíjí pobyt ve společnosti druhých lidí a tam se také cítíme nejlépe (E). Raději se na věci díváme jako na celek a jsme zaměřeni na budoucnost (N), nebo máme naopak raději detaily a jsme realisty (S). U nehody by nás více zajímalo, jak situaci co nejefektivněji vyřešit (T), nebo bychom měli starosti o to, jak se cítí zranění či jejich blízcí (F). A náš čas si raději plánujeme dopředu a dokážeme být rozhodní (J), nebo jsme naopak spíše spontánní, pevný řád nás svazuje a s rozhodováním máme problémy (P).

MBTI se dá rozdělit i na 4 typy. Racionálové (NT), Idealisté (NF), hráči (SP) a strážci (SJ). Detailněji můžeme zkoumat jednotlivé kognitivní (poznávací) funkce a jejich introvertní či extrovertní orientaci. Jsou čtyři. První dvě jsou nejrozvinutější a značí často naše silné stránky. Poslední dvě jsou u našeho typu nejméně rozvinuté, často podvědomé a bývají našimi slabšími místy. Více o kognitivních funkcích zde

Co když mi to vyšlo na hraně?

Někdy se stává, že nám test, zejména ten na internetu, vyjde tak, že jedno nebo více písmenek jsou napůl. Často pomůže, když si potom přečteme popisy obou nebo více těchto typů, nebo si test uděláme s časovým odstupem ještě jednou. Existují však i podrobnější testy, které jdou více do hloubky, je v nich více otázek a s přesnějším určením našeho typu nám mohou pomoci.

Když si děláme test, je dobré myslet na to, abychom rozlišili mezi tím, jací doopravdy jsme, a tím, jací bychom chtěli být. Někteří introverti by třeba rádi byli extroverty atp. Obecně je pak třeba dávat pozor ještě na jednu věc. Často si myslíme, že to na nás sedí téměř na sto procent. Začneme se ztotožňovat se svým typem, a rozvoj naší osobnosti se tak může nejen zastavit, ale jít například i zpět. Proto neberme MBTI jako škatulky, ale spíše jako orientační body, které naši osobnost dokonale nevysvětlují, ale spíše nám pomáhají ji více pochopit. Není to ani tak o zařazení se do padnoucí přihrádky, ale o tom co preferujeme.

Co dál?

Pokud vás typologie MBTI zaujala, doporučuji ke studiu další texty, ať už jsou to knihy Milana Čakrta či autorek Mikové a Stang v češtině nebo informace na Wikipedii, webu O grafologii či na Management manii. Nalézt lze také spoustu zdrojů v anglickém jazyce, ať už se jedná o knihy, weby, obrázky nebo videa. Na tomto webu jsem připravil odkazy na všechno podstatné o vašem typu. Pokud už jej znáte a máte test osobnosti za sebou, můžete si najít ten svůj a začít s poznáváním svého typu.